TEL: +421 949 693 513

Home » Oprava plynového potrubia

Oprava plynového potrubia

V prípade havarijného stavu nás neváhajte kontaktovať. Používame najmodernejšie detekčné metódy na odhalanie netesnosti plynového potrubia.

oprava plynoveho potrubia

 

Únik zemného plynu môže nastať aj v prípade porušenia plynovej prípojky, poruchy a uvoľnenia uzatváracieho ventilu či poruchy na zariadení (kotol, sporák, gamatky), keď nedôjde k uzavretiu prívodu zemného plynu v prípade zhasnutia plameňa v plynovom spotrebiči.

 

1. Dohliadajte na vaše zariadenia

2. Vykonávajte pravidelnú revíziu

3. Detektor úniku plynu

Comments are closed.